Get Adobe Flash player

– Сър, президентът е на линия! – беше гласът на адютанта. Юлиян Стаматов въздъхна, той предпочиташе да командва флота в десет битки с аркусианците пред това да води преговори с някой политик, а тъкмо това му предстоеше да стори. На екрана се появи образа на Едуард Нелсън – мъж на видима възраст около петдесет и пет години с прошарена сивкава коса.
– Здравейте, господин Президент! – поздрави Адмирал Стаматов.
– Здравейте, Адмирале. Здравейте, господа! – поздрави на свой ред президентът, обръщайки се първо към Юлиян Стаматов, а после и към останалите от висшия команден състав на Седми флот.
– Господин Президент, смятаме, че Земният Съюз е в най-голяма опасност от края на войната с Гразър насам… – започна Стаматов.
– Какво Ви кара да смятате така? – попита на свой ред президентът. – В тонът му се четеше известно недоверие.
– Както знаете от редовните ми доклади, враждебната активност на аркусианците се е засилила и имахме няколко случая на много сериозни атаки срещу флотски кораби. Последният случай беше най-фрапиращ, тъй като аркусианците успяха да преминат осемдесетгодишната зона и да ни атакуват в пространство, считано за безопасно.
– Значи се нуждаем от смяна на тактиката! – каза бодро Президентът – Исках да чуя от вас какво планирате, за да неутрализирате тази заплаха. – Адмирал Стаматов разбра, че разговорът не отива на добре. Заедно с целия висш команден състав на Седми флот, намиращ се в стаята, бяха изпратили доклад на президента, където съвсем ясно се казваше, че са необходими сериозни подкрепления и увеличаване на зоната за сигурност, а не просто “промяна в тактиката”.
– Сър, опасявам се, че с настоящия ресурс не можем да направим много, за да подобрим сигурността на пограничната зона. В доклада, който изготвихме сме описали…
– Напълно нереалистични и неизпълними искания! – прекъсна го президентът. Тонът му вече не беше така ведър.
– Сър, ние и в момента сме на прага на възможностите си! Как очаквате от нас да опазим границата, ако не желаете да ни предоставите допълнителни сили! – Възражението дойде от Жерад Бове, който едва се сдържаше.
– Как точно очаквате, да накарам Конгреса да одобри разход от три и половина милиарда Звездоларадолара годишно, за да може да изпратим Пети флот на постоянна мисия в пограничната зона, както вие сте поискали в доклада си?! – започна вече ядосано президентът – Само заради няколко нападнати транспортни кораба?!
– Но, Сър… – опита се да възрази Бове. Нелсън обаче продължи:
– Никъде в доклада ви не се споменават убедителни доказателства за вероятна широкомащабна офанзива, готвена от аркусианците. Нямате струпване на голямо количество вражески сили по границата, нямате нищо! Същевременно искате да увеличим пограничната зона от осемдесет на сто и двадесет светлинни години от граничната равнина!
– Смятаме, че така ще е най-безопасно за хората! – обясни адмирал Стаматов. За разлика от Бове, неговият глас звучеше спокойно и разумно.

Добавете коментар

Защитен код
Обнови